• Fiber & nätverk i Tanum - Mäster Johan

Nätverk & fiber

Kontakta oss när du behöver installera eller underhålla fiber- och nätverkslösningar i Tanum med omnejd. Vi utför nätverksinstallationer för privatpersoner, företag och föreningar runt om i vårt område.

Genom att låta oss göra din nätverksinstallation så kan du vara säker på att du får ett användbart nätverk som ger tillförlitliga uppkopplingar och som förser dig med den bandbredd som förväntas.

Anpassad nätverksinstallation för Ethernet & WLAN

Vi börjar alltid med att göra en kartläggning över hur ditt behov ser ut. Behovet avgörs bland annat av hur många enheter som förväntas använda nätverket, om det ska vara trådat eller trådlöst och hur långt det ska nå.

Sedan tar vi reda på om, och hur många, accesspunkter som eventuellt behövs och vart de bäst ska placeras för att ditt nätverk ska prestera optimalt. I nätverket kan vi sedan koppla in din kringutrustning som också kräver ett stabilt nätverk.

Trådat nätverk & WiFi

Företag och privatpersoner som på daglig basis använder sig av ett trådlöst nätverk är väl medvetna om vikten av ett fungerande WiFi. Det ska bara funka helt enkelt, men en enstaka felkonfiguration kan ställa till det rejält. Vi installerar trådade och trådlösa nätverk från grunden så att allt blir korrekt från början. Vi kan också felsöka och underhålla befintliga nätverk som inte fungerar som de ska.

Inkoppling av fiber

Har du fått fiber till din fastighet men behöver hjälp med att koppla in fibermottagare/mediaomvandlare, modem och router? Vi hjälper dig gärna med installation och inkoppling av fiber.

Behöver du ett stabilt nätverk & fiber i Tanum?

Nätverk och fiber är ett komplicerat ämne, om du inte är tillräckligt insatt. Det behöver du heller inte vara, för vi kan hjälpa till med allt som rör nätverk och fiber i Tanum med omnejd. Anlitar du oss som privatperson har du också möjlighet att kunna nyttja RUT-avdrag på våra nätverkstjänster.

Snabbanslutning